Kontaktujte nás:

Objednávky, pripomienky, ponuky, žiadosti či návrhy zasielajte na adresu info@consuled.sk alebo prostredníctvom formulára*

QR

GDPR - ochrana osobných údajov

*Spoločnosť CONSULED spol. s r.o. rešpektuje súkromie všetkých užívateľov svojej stránky a preto informácie touto formou poskytnuté nebudú v žiadnom prípade ďalej poskytované tretím osobám ani inak bez súhlasu použité.